Duurzaam advies voor een maatschappelijk effect

Advies

We begrijpen informatiemanagement en de uitdagingen die hieraan gelinkt zijn, we kennen de context van de publieke sector en hebben goed inzicht in besluitvorming. We zijn sterk in het doorgronden van de situatie in een complexe omgeving en in het herkennen van verbetermogelijkheden. Met multidisciplinaire teams geven wij advies op maat, waarbij we waar nodig de samenwerking aangaan met onze partners. We zijn er trots op dat we ons advies passend maken bij de context. We streven naar commitment bij alle betrokkenen en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect.

Ontwerpgericht adviseren

Wie een maatschappelijk- of organisatieprobleem wil oplossen, ontkomt er niet aan om te ontwerpen. Vaak is sprake van een ontwerpvraagstuk, of het nu bijvoorbeeld gaat om een nieuwe wet, proces, informatiesysteem, governancestructuur of afsprakenstelsel.

Voor ontwerpvraagstukken werken traditionele advies- en onderzoeksmethoden onvoldoende. De wisselwerking tussen een bedrijfsmatige en iteratieve aanpak staan een goede oplossing in de weg of de noodzaak voor bestuurlijke voorspelbaarheid wringt met de innovativiteit van (mogelijke) oplossingen. Daarom hebben wij een ontwerpgerichte aanpak ontwikkeld. Met een multidisciplinair team van PBLQ adviseurs helpen wij opdrachtgevers met het ontwerpen van pragmatische, concrete en bovenal haalbare oplossingen voor complexe problemen. Een ontwerpgericht adviestraject wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever vormgegeven en laat zich kenmerken door een grondige analyse van vraagstuk en context om vervolgens, in een navolgbaar en gestructureerd traject, van (heel) veel mogelijkheden toe te werken naar één werkbare oplossing.

Verander- en strategietrajecten

Complexe verandervraagstukken? Behoefte aan oplossingen in plaats van nog meer vragen? Wij zijn gewend te opereren in een brede (overheids)context waar veel verschillende belangen spelen.

Onze aanpak kenmerkt zich door pragmatische oplossingen die voor de verschillende belanghebbenden een bevredigend resultaat leveren op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Onze adviseurs nemen daarbij niet het probleem van u over maar organiseren, samen/in co-creatie met de belanghebbenden, interventies die zorgen voor een duurzame, realistische en gedragen oplossing. Ons uitgebreide netwerk stelt ons in staat om hierbij de juiste mensen te betrekken.

Begeleiden en faciliteren

We begeleiden kortstondige sessies en langdurige trajecten. Afhankelijk van uw vraag kunnen we verschillende rollen vervullen. Zo kunnen we kortstondige sessies modereren, faciliteren we via strategische sessies het bestuurlijk gesprek over informatie en innovatie,

kunnen we een onafhankelijke kwaliteitsborging verzorgen of het gesprek aanzwengelen over de impact van innovatie op maatschappelijke (ethische) waarden. Tot slot bieden we inzicht in complexe onderwerpen door deze met gebruik van creatieve technieken zoals graphic facilitation in één oogopslag begrijpelijk te visualiseren.

Opdrachten

VRAGEN?

Frank van IJzerloo

Adviseur