Een onderzoek naar I/C-T alignment bij gemeenten

Door: Anne Graas

Het wordt steeds meer gemeengoed voor overheidsorganisaties om de informatietechnologie te organiseren in een centrale IT-afdeling (Grant, McKnight, Uruthirapathly, & Brown, 2007). Door de onafhankelijkheid van de afnemende organisatieonderdelen lijkt de centrale IT-afdeling in vele opzichten op een Shared Service Organisatie (SSO), die elk onderdeel van de organisatie afzonderlijk bedient. In dit onderzoek ligt de nadruk op de alignment tussen informatietechnologie en informatiemanagement, ook wel aangeduid als I/C-T alignment. Meer en meer blijkt dat informatiemanagement een vitale rol speelt in het betekenisgevingsproces omtrent ICT in organisaties. Doordat de visie op informatiemanagementprocessen vaak vergeten wordt ontstaat een slechte dialoog tussen business en IT (Maes, 1999). Tot nu is weinig tot geen onderzoek gedaan naar I/C-T alignment. In dit onderzoek wordt gekeken naar de sociale dimensie van I/C-T alignment. Vanuit de sociale dimensie wordt alignment bekeken vanuit actoren betrokken bij strategievorming, communicatie en besluitvorming (Reich & Benbasat, 1996).

Erasmus University Thesis Repository: Een onderzoek naar I/C-T alignment bij gemeenten (eur.nl)

Share Post:

Stay Connected

More Updates

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?