Een onderzoek naar I/C-T alignment bij gemeenten

Door: Anne Graas

Het wordt steeds meer gemeengoed voor overheidsorganisaties om de informatietechnologie te organiseren in een centrale IT-afdeling (Grant, McKnight, Uruthirapathly, & Brown, 2007). Door de onafhankelijkheid van de afnemende organisatieonderdelen lijkt de centrale IT-afdeling in vele opzichten op een Shared Service Organisatie (SSO), die elk onderdeel van de organisatie afzonderlijk bedient. In dit onderzoek ligt de nadruk op de alignment tussen informatietechnologie en informatiemanagement, ook wel aangeduid als I/C-T alignment. Meer en meer blijkt dat informatiemanagement een vitale rol speelt in het betekenisgevingsproces omtrent ICT in organisaties. Doordat de visie op informatiemanagementprocessen vaak vergeten wordt ontstaat een slechte dialoog tussen business en IT (Maes, 1999). Tot nu is weinig tot geen onderzoek gedaan naar I/C-T alignment. In dit onderzoek wordt gekeken naar de sociale dimensie van I/C-T alignment. Vanuit de sociale dimensie wordt alignment bekeken vanuit actoren betrokken bij strategievorming, communicatie en besluitvorming (Reich & Benbasat, 1996).

Erasmus University Thesis Repository: Een onderzoek naar I/C-T alignment bij gemeenten (eur.nl)

Al onze publicaties: