Rolveranderingen in ketens

Author picture

Henk Matthijsse 

Door: Henk Matthijsse 

Een ooggetuigenverslag 

Alles doordacht en toch gaat het niet zoals bedacht. Wonderlijk, hoe steeds weer dezelfde patronen boven komen zonder daar een echt sluitend antwoord op te hebben. Verandering, het is aan de orde van de dag en het adviseursgilde vaart er goed bij. De laatste jaren heb ik daardoor het voorrecht gehad mee te kunnen werken in diverse rollen aan de start van nieuw ontworpen procesketens. Procesketens die over verschillende organisaties heen van aanvraag tot een besluit of toekenning leidden. In die rollen heb ik steeds weer dezelfde gedragingen en patronen gezien die ik graag eens wil delen. 

Want hoe komt het toch dat we stelselmatig vergeten dat administratieve processen door mensen worden uitgevoerd die een goed verstand hebben, zelf interpreteren en dus dingen anders doen dan bedacht? Of hoe kan het nou dat mooie vergezichten en maatschappelijk verantwoorde doelstellingen bestuurlijk wel worden onderschreven maar dat in de uitvoering een volstrekt ander spoor wordt bewandeld, juist door die organisaties die zojuist met veel egards dat prachtige beleid hebben aanvaard? 

Ik pretendeer niet hèt antwoord te hebben om deze patronen te voorkomen, want in al die jaren is mij wel duidelijk geworden dat we allemaal steeds weer hetzelfde zien, doen en handelen. Een echt ei van Columbus lijkt er niet te zijn. Volgens mij zijn mijn waarnemingen eigenlijk zaken die iedereen wel ziet, dus eigenlijk open deuren en waarschijnlijk inhoudelijk geen artikel waard. En toch, juist omdat we steeds tegen diezelfde zaken aanlopen, hierbij een ooggetuigenverslag. 

Tijdens mijn werk heb ik diverse veranderingen met of door (keten)projecten mogen meemaken in diverse rollen. Zo heb ik een nieuwe organisatie opgericht, diverse afdelingen ingericht, diverse reviews gedaan, bestuurlijke initiatieven gestart, een fusie begeleid en projecten geleid.  

Download via onderstaande link mijn artikel en lees welke zaken mij daarbij zijn opgevallen. 

2017-PBLQ_Rolveranderingen-in-ketens_Henk- Matthijsse

Share Post:

Stay Connected

More Updates

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?