Vacature

Ontwerpgerichte Adviseur (medior/senior)

Ben je toe aan een intellectuele uitdaging en wil je richting geven aan nieuwe ontwikkelingen om complexe problemen op te lossen? Kom dan ons Team Ontwerpgericht adviseren versterken!

Loop jij warm voor vernieuwende manieren van adviseren binnen het publieke domein? Ben jij een ervaren adviseur en houd je van het verbinden van mensen en oplossingen? Ben je toe aan een intellectuele uitdaging en wil je richting geven aan nieuwe ontwikkelingen om complexe problemen op te lossen? Kom dan ons Team Ontwerpgericht adviseren versterken!

Jouw uitdaging

Als consultant bij PBLQ ben je de inhoudelijk adviseur als het gaat om informatiemanagement, innovatie en digitalisering in de (semi-)publieke sector. Je leidt zelfstandig verschillende en multidisciplinaire projecten met en bij opdrachtgevers. Meestal doe je dit in teamverband met je PBLQ-collega’s. Je neemt het voortouw in offertetrajecten en indien mogelijk verwerf je nieuwe opdrachten vanuit je eigen netwerk binnen de rijksoverheid, lokale overheden, uitvoeringsinstanties en semi-publieke instellingen. Op deze manier bouw je mee aan de versteviging van ons bureau en aan het team “Ontwerpgericht adviseren”.

Je adviezen zijn van groot belang voor onze opdrachtgevers, omdat ze het hoofd moeten bieden aan problemen die nog niet eerder bestonden. Op een ontwerpgerichte manier werk je aan de realisatie van échte oplossingen voor deze complexe problemen. Dat betekent dat je methodisch werkt vanuit het probleem en voor elke deelgebied aan de slag gaat om tot concrete oplossingen te komen. Wij hebben bijvoorbeeld voor het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden een referentiemodel ´Vroegsignalering schulden binnen de kaders van de AVG´ ontworpen. Door de aanwijzingen in het referentiemodel te volgen kunnen alle partijen die bij de gegevensuitwisseling betrokken zijn aan de AVG voldoen. Ontwerpgericht adviseren wordt binnen PBLQ volop omarmd en jij hebt de kans om hier met je team van vijf professionals een goede invulling aan te geven.

Jouw profiel

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding
  • Je hebt ongeveer 5 jaar werkervaring en hebt ervaring in rollen als adviseur, onderzoeker (bijv. promovendus), projectleider of programmamanager
  • Je hebt inhoudelijke expertise in en visie op een van de zaken als: ontwerpen, strategisch/tactisch adviseren, verandermanagement, privacy & informatiebeveiliging, design science of vergelijkbaar
  • Je hebt verstand van enkele van de belangrijkste onderwerpen rondom informatiemanagement, digitalisering en innovatie
  • Je hebt ervaring in het adviseren van opdrachtgevers, bij voorkeur vanuit een adviesbureau
  • Je hebt commerciële ervaring of affiniteit
  • Een relevant en actueel netwerk in de (semi-)publieke sector is handig

Je kunt bijvoorbeeld technisch zijn opgeleid en de laatste jaren hebben gewerkt als generieke strategie/organisatie/management consultant. Een andere geschikte achtergrond is bijvoorbeeld die van onderzoeker op het gebied van design science.
Je herkent jezelf in: energiek, ondernemend, stevige gesprekspartner en gemakkelijk kunnen schakelen tussen verschillende niveaus. Met jouw leergierige drive wil je jezelf continue blijven ontwikkelen. Als netwerker bind en boei je zowel intern als extern mensen aan je en werk je samen aan het realiseren van gewenste doelen.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie met veel afwisseling en goede doorgroeimogelijkheden. Je werkt in een collegiaal en informeel team waarin je vrijheid en ruimte krijgt voor de inbreng van jouw expertise en visie op het vakgebied. Werken aan een specialisme met veel potentie dat nog in ontwikkeling is. Het team bestaat uit een mix van juniore en seniore professionals, die allemaal een hoge mate van intrinsieke motivatie bezitten. Meewerken aan het verder neerzetten van de inhoud van het team en dit naar de markt brengen. Een functie waarin je een betekenisvolle bijdrage levert aan de maatschappij.

Onze arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn in lijn met de zwaarte van de functie.

Je krijgt flexibiliteit en vrijheid om je werk in te delen op een manier die bij jou en je privésituatie past. Aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot 100% van het salaris en het is mogelijk om extra vakantiedagen bij te kopen. Je krijgt de beschikking over een telefoon en een laptop en een NS businesscard 1e klas. Daarnaast kun je kiezen uit een breed trainings-, opleidings- en coachingsaanbod zodat je je kunt (blijven) ontwikkelen.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Anne Graas, adviseur – via 06-16 68 76 51 of a.graas@pblq.nl voor inhoudelijke vragen over de vacature.
Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor of via Teams.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact zoeken met Suzanne van Wilsum – Medewerker Human Resources- via 070- 376 36 46 of werkenbij@pblq.nl.

Weet je al zeker dat je wilt solliciteren?

Leuk! Stuur je cv en motivatiebrief naar werkenbij@pblq.nl

Over PBLQ

PBLQ is hét onafhankelijke adviesbureau voor de publieke sector. Met 40 collega’s adviseren wij publieke organisaties over de invloeden en gevolgen van digitalisering op de veranderende samenleving. Wij verbinden de werelden van technologie, beleid en bestuur in de publieke sector. Gedurende de 30 jaar van ons bestaan hebben we een fundamenteel begrip van technologie opgebouwd. We kennen de context van de publieke sector, hebben inzicht in besluitvorming en zijn experts in management van complexe programma’s en projecten. Onze kracht ligt in het stellen van diagnoses en in het geven van advies dat opdrachtgevers verder helpt. We zijn een informele organisatie met een platte structuur. Onze collega’s herken je aan hun teamspirit en professionaliteit.

Publicaties

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Woo-review Gemeente Amsterdam  

De inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) betekent dat overheden verplicht worden werk te maken van het actief openbaar maken van informatie. De Gemeente Amsterdam heeft een ambitieus Plan van Aanpak ontwikkeld om hier aan te voldoen.

Kansen voor transparantie met de Woo

De gemeente Rotterdam wil het vertrouwen in de overheid vergroten door de burger meer bij het openbaar bestuur te betrekken en participatiemogelijkheden te vergroten. Een voorwaarde daarbij is het verbeteren van de informatiepositie van de burger zodat die kan meedenken en meebeslissen bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Het voldoen aan de Wet open overheid is een eerste aanzet, maar de gemeente vraagt zich af of een stap verder mogelijk is.

Uniforme domeinnaam voor de overheid

Het kabinet wil in 2025 een uniforme domeinnaam voor de overheid lanceren. Het doel is dat overheidswebsites voor burgers beter herkenbaar worden. Aan PBLQ is gevraagd een onderzoek uit te voeren hoe in het buitenland wordt gewerkt met speciale domeinnamen voor de overheid.

Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen in de digitale samenleving kan meedoen. Om hieraan bij te dragen werkt PBLQ aan het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening. Voor de gemeente Amsterdam is een eerste Proof of Concept van een toetsingskader gemaakt, dat inmiddels in een project van Gebruiker Centraal verder wordt uitgewerkt.

Digitale dienstverlening Interprovinciaal Overleg (IPO)

Voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft PBLQ in een nulmeting het huidige dienstverleningsniveau van alle provincies ten opzichte van de provinciale visie op e-dienstverlening in kaart gebracht. De nulmeting laat zien hoe ver provincies zijn met het behalen van de streefdoelen uit de gemeenschappelijke visie en biedt handelingsperspectief in de vorm van adviezen voor de korte en langere termijn.

Strategie digitale infrastructuur Rotterdam

Rotterdam heeft hoge ambities voor de digitale toekomst van de stad. In een tweetal opeenvolgende opdrachten heeft PBLQ voor en met de gemeente Rotterdam onderzocht welke technologische (‘smart’)

Rekenkameronderzoek Complexe Dienstverlening

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming...

Project ICT-inrichting Kunstmuseum

Een goede ICT-dienstverlening wordt voor het Kunstmuseum steeds belangrijker. Variërend van het gebruik van een museum-app, een bezoekersregistratiesysteem tot en met de algemene kantoorautomatisering, ICT is onmisbaar voor het dagelijkse werk van het museum. En de verwachting is dat de komende jaren de vraag naar ICT-ondersteuning alleen maar zal toenemen. De centrale vraag hierbinnen is hoe het museum, rekening houdend met de diverse wensen en behoeften van gebruikers, op een duurzame manier invulling kan geven aan hun eigen ICT-inrichting. Het gaat dan bijvoorbeeld over vraagstukken rondom inzet van personele capaciteit, het al dan niet uitbesteden van ICT-dienstverlening en de vitaliteit van de infrastructuur. PBLQ voerde op basis van deze vraagstukken een onafhankelijke doorlichting uit op de huidige ICT en de mate waarin deze kan voldoen aan toekomstige behoeften van de organisatie.
Previous
Next