Skip to main content
t4

Thema

DIGITALE SAMENLEVING

We leven in een digitale samenleving. Dit heeft ons leven makkelijker en efficiënter gemaakt, maar zorgt ook voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen. PBLQ werkt al jaren op het snijvlak van digitalisering en overheid. Hoe zorgen we ervoor dat digitalisering hand in hand gaat met het veiligstellen van publieke waarden?

Inleiding

Onze samenleving is gedigitaliseerd: digitale technologieën zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij en diensten worden steeds meer met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor de interactie die inwoners en ondernemers met de overheid hebben. Digitaal zaken doen is de norm. Terwijl overheden dit mogelijk te maken moeten publieke waarden als privacy, informatiebeveiliging, transparantie, rechtsstatelijkheid en inclusie worden beschermd. Wij adviseren de overheid binnen alle bestuurslagen op vraagstukken binnen deze voortschrijdende digitale samenleving. We onderscheiden daarbij twee werkvelden waarop we actief zijn: digitale dienstverlening en de open transparante overheid.

Digitale dienstverlening

De samenleving verwacht met eenzelfde gemak als het online shoppen van kleding of het doen van boodschappen diensten van de overheid digitaal af te kunnen nemen. Van belastingaangifte tot bouwvergunning en van paspoortaanvraag tot huurtoeslag, het kan allemaal online geregeld worden. En de ontwikkeling gaat door: de overheid werkt aan een instrument waarmee inwoners digitaal meer zeggenschap krijgen over het gebruik en het delen van hun eigen gegevens, bijvoorbeeld via een digitale wallet waarmee je veilig in alle EU-landen kan inloggen en die je kan gebruiken om diensten af te nemen.

Maar deze ontwikkeling brengt ook nieuwe vraagstukken aan het licht. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan blijven meedoen? PBLQ is een voorloper in het aanmoedigen van een inclusieve digitale dienstverlening, waar niet het aanbod, maar de burger centraal staat. Naar schatting zijn er ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders niet vaardig genoeg om overheidsdiensten digitaal af te nemen. Wij helpen en adviseren overheidsorganisaties bij hun ontwikkeling en verbetering naar een inclusievere digitale dienstverlening, onder meer door het uitvoeren van onderzoeken, het herontwerpen van processen en klantreizen en deelname aan expertpanels.

Open en transparante overheid

De digitale overheid wil open en transparant zijn richting de samenleving. Met de invoering van de Wet open overheid en als gevolg van het toeslagenschandaal is de informatiehuishouding van de overheid de afgelopen tijd sterk in de belangstelling komen te staan.  De roep om transparantie uit de samenleving in combinatie met een grote toename van digitale informatie stelt overheden voor grote uitdagingen. Meer transparantie vergt niet alleen een nieuwe manier van werken en inzet van technologie, maar vooral ambtelijk vakmanschap en een andere houding naar openbaarheid van informatie.

PBLQ heeft een uitgebreide expertise en een brede kijk op het verbeteren van de informatiehuishouding. We zijn al jaren betrokken bij diverse implementatietrajecten en kosten-batenanalyses rond een open en transparante overheid, bijvoorbeeld voor de Wet open overheid. Ook hebben we een ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van digitale archivering en informatiebeheer. Daarmee helpen we overheden bij strategische- en operationele vraagstukken op basis van een integrale en veranderkundige aanpak. Dat doen we hands-on, in vertrouwde samenwerking met onze opdrachtgevers, met oog voor hun specifieke situatie en door te kijken naar wat nodig en praktisch haalbaar is.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Wolfgang Ebbers
Adviseur

06 25 01 50 61
Stuur mij een e-mail

Jinne Samsom
Adviseur

06 49 69 13 48
Stuur mij een e-mail

Juliette Mies
Adviseur

06 82 58 88 89
Stuur mij een e-mail